kptny

Szczęśliwego Nowego Roku 2021, Szczęśliwego Nowego Roku OX

Czas płynie jak woda, a rok 2020 wreszcie minął.

Rok 2020 nie jest zwykłym rokiem. W obliczu globalnej epidemii krajowa i międzynarodowa sytuacja gospodarcza została poważnie zagrożona.

Dziękujemy za pracę zespołową i ciężką pracę wszystkich pracowników naszej firmy, jesteście pionierami i przedsiębiorczy! Wysiłek ten sprawia, że ​​sprzedaż firmy rośnie, a nie spada w tym szczególnie trudnym roku, i przynoszą bezprecedensową wartość naszym klientom. Żegnając się z rokiem 2020, zapoczątkowaliśmy zupełnie nowy rok 2021.

Podążając za tradycyjną chińską kulturą, życzymy naszym starym i nowym klientom, zagranicznym przyjaciołom szczęścia, zdrowia i powodzenia w Nowym Roku!

Powodzenia w Roku Wołu!

bs


Czas postu: 06.02.2021